Hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC giảm 50% lợi nhuận so với cùng kỳ

Luỹ kế cả năm Becamex IJC lãi sau thuế 516 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2021.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã CK: IJC) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 214 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 95 tỷ đồng giảm 34,3% so với quý 4 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 55% về còn 44,5%.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong quý 4/2022, mặc dù doanh thu bán vé cầu đường tăng 38,2% so với cùng kỳ lên 75,6 tỷ đồng nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 93,5% so với cùng kỳ về hơn 9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC giảm 50% lợi nhuận so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 15%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm gần 4% và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, IJC lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng – giảm 50,5% so với quý 4/2021 – Đây cũng là mức lãi theo quý thấp nhất trong vòng 6 năm qua của IJC.

Hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC giảm 50% lợi nhuận so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Luỹ kế cả năm 2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.969 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 IJC chỉ hoàn thành được 70% mục tiêu về doanh thu và 75% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex IJC giảm 4,3% so với đầu năm về 6.518 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.565 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 760tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 593,6 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản.

Hàng tồn kho giảm 11,4% so với đầu năm xuống còn 3.565,4 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Hụt nguồn thu lĩnh vực bất động sản thương mại, Becamex IJC giảm 50% lợi nhuận so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Về nợ vay, tính tới cuối năm 2022, Becamex IJC đang còn dư nợ 244,7 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, đây là trái phiếu phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/2025, lãi 10,3%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *