Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu 1.660 tỷ đồng, lãi tăng nhẹ trong 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa công bố các tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023.

 Khải Hoàn Land (KHG) đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, lãi tăng nhẹ trong 2023.

Khải Hoàn Land (KHG) đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, lãi tăng nhẹ trong 2023.

Theo đó, năm 2023, KHG đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 21,3% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 480 tỷ đồng, tăng gần 9%. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng cho người lao động tối đa 1,5%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến trình cổ đông thông qua việc không chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh.

KHG cho biết thêm, trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực, HĐQT sẽ có phương án và trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động phù hợp với kết quả kinh doanh và tình hình thực tế của công ty.

Được biết lợi nhuận chưa phân phối của KHG tại thời điểm cuối năm 2022 là 632 tỷ đồng.

Trước đó, KHG đã có 1 năm 2022 kinh doanh khá tốt với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Quý IV/2022 có thể xem là quý thành công nhất của KHG trong năm 2022 với doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn nhiều so với các quý trước đó, dù cho so với cùng kỳ năm trước vẫn còn kém hơn.

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 629 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận gộp đạt 263 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính rất tốt với doanh thu 164 tỷ đồng, tăng 4,8 lần, chủ yếu là lãi tiền hợp tác kinh doanh.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của KHG đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận gộp đạt 526 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 37,6%, giảm mạnh so với mức 45,1% của năm trước.

Kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế của KHG tăng 7% so với năm trước, đạt 554 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 442 tỷ đồng, tăng 7%. Đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất của KHG kể từ khi công bố thông tin tới nay.

Năm 2022, KHG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của KHG đạt 7.044 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm chú ý là giá trị các khoản phải thu rất lớn, lên đến 6.163 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng tài sản. Trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.514 tỷ đồng, tăng 24%; các khoản phải thu dài hạn đạt 4.649 tỷ đồng, tăng 15%.

Duy Phan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *