Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13/3-17/3

Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trên 10% trong tuần này.

Theo thống kê, có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13/3 – 17/3. Trong đó, 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Không có doanh nghiệp phát hành thêm hay thưởng cổ phiếu trong tuần này.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13/3-17/3 - Ảnh 1.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, mã L18) thông báo ngày 14/3, Licogi 18 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 21/6.

Trước đó, ngày 20/2 Licogi 18 đã thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 13/1/2023. Đây là phương vừa được HĐQT Công ty thống nhất thay đổi vào cuối năm 2022, khi kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó là chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

Bên cạnh đó, HĐQT Licogi 18 cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu tổng sản lượng được điều chỉnh giảm 4,2% xuống còn 2.881 tỷ đồng; tổng doanh thu được điều chỉnh giảm 9,2%, xuống 2.720 tỷ đồng; trong đó, doanh thu xây lắp kỳ vọng tăng 4,8%, song doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm tới 85,8%. Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế điều chỉnh giảm 20%, xuống 70,43 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT) thông báo ngày 15/3 tới đây công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 24/3.

Như vậy, công ty mẹ – CTCP Tập đoàn PAN hiện đang nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu ABT, tương ứng tỷ lệ 76,47%, sẽ được nhận khoảng 18 tỷ đồng từ việc Thủy sản Bến Tre chia cổ tức.

Đồng thời, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt ở trên để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. Thời gian họp dự kiến vào ngày 15/4/2023.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên trước đó, Thủy sản Bến Tre đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 20-30%, đồng thời mục tiêu kinh doanh là doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng.

Ngày 17/3, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG) cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian dự kiến thanh toán là ngày 12/4/2023.

Với hơn 19,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ tạm ứng tổng hơn 19,96 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng này. Trước đó, đầu năm 2023, Công ty cũng đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC) cho biết, ngày 20/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2022.

Theo đó, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 3/4/2023.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2022 qua 2 đợt là 24%, đây cũng chính là kế hoạch trả cổ tức PMC đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *