MBBank: Nợ xấu tăng hơn 3.420 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Tính đến ngày 31/3/2022, nợ xấu nội bảng của MBBank tăng gần 3.422 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên mức 8.453,3 tỷ đồng (tương đương tăng 68%). Đáng chú ý, ngân hàng này đang nắm giữ 42.341,6 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quản lý chuỗi WinMart và WinMart+ lỗ 4 năm liên tiếp, dư nợ trái phiếu gần 4.500 tỷ đồng FE Credit lỗ 2.376 tỷ đồng trong năm 2022

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, với thu nhập lãi thuần đạt 10.227,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hầu hết các nguồn thu ngoài lãi đều sụt giảm.

 

 

MBBank là một trong những chủ nợ lớn nhất của Novaland.

Cụ thể so với cùng kỳ năm ngoái, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 38,3% xuống mức 689,6 tỷ đồng; Lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 20,6% xuống còn 370,7 tỷ đồng; Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng giảm 62,8% xuống còn 37 tỷ đồng; Lãi từ chứng khoán đầu tư giảm 86,8% còn 135 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm 13,2% xuống còn 467 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của MBBank giảm nhẹ 0,8%, xuống gần 3.568 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 13% so với cùng kỳ xuống còn 1.849,6 tỷ đồng.

Kết quả, MBBank báo lãi trước thuế hơn 6.512,1 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế 5.205,5 tỷ đồng. Với kết quả này, MBBank đã thực hiện được gần 25% so với kế hoạch 26.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2023.

Mặc dù lợi nhuận ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhưng tính đến ngày 31/3/2023, dòng tiền hoạt động kinh doanh của MBBank âm tới 21.765,3 tỷ đồng (cùng kỳ âm 8.855,7 tỷ đồng) và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 395,5 tỷ đồng (cùng kỳ âm 141,4 tỷ đồng). Kết thúc 3 tháng đầu năm, dòng tiền của MBBank âm tới 22.160,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 8.997,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của MBBank đạt hơn 760.761,4 tỷ đồng, tăng trưởng 4,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 20,8% còn 2.965,3 tỷ đồng, tiền gửi tại NHNN giảm 51,9% còn 19.077,3 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 4,5% đạt 481.386,2 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, các khoản nợ Chính phủ và NHNN ghi nhận 2.548 tỷ đồng, cao gấp 7,7 lần so với hồi đầu năm; Tiền gửi khách hàng tăng 2% lên mức 452.414,7 tỷ đồng; Phát hành giấy tờ có giá tăng 8,7% đạt mức 105.025,5 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của MBBank trong 3 tháng đầu năm suy giảm rõ rệt khi nợ nhóm 3 – 5 đều gia tăng.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2023, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 127,7% lên mức 3.455,3 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 32,8% đạt 1.622 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 47,2% đạt mức gần 3.376 tỷ đồng.

Do đó, tổng nợ xấu nội bảng của MBBank đạt 8.453,3 tỷ đồng, tăng 68% (tương đương tăng gần 3.422 tỷ đồng) với hồi đầu năm; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 1,09% hồi đầu năm lên mức 1,76%.

Đáng lưu ý, MBBank hiện là ngân hàng nắm giữ trái phiếu nhiều nhất hệ thống với 42.431,6 tỷ đồng tại mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán.

Con số trên chưa kể tới 3.128,2 tỷ đồng tại mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và 3.871,8 tỷ đồng chứng khoán nợ thuộc mục chứng khoán kinh doanh của MBBank.

MBBank đang là một trong những chủ nợ lớn nhất của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland, HoSE: NVL), với khoảng 7.041 tỷ đồng trái phiếu và hơn 1.750 tỷ đồng vay dài hạn.

Khoản trái phiếu hơn 7.041 tỷ đồng trái phiếu nêu trên chủ yếu là các khoản huy động của Novaland bằng việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

 

Hà My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *