Sotrans sau khi có thêm cổ đông lớn: Lên kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng 60%, điều chỉnh giảm cổ tức 2022

Nếu hoàn thành kế hoạch lãi năm 2023, đây sẽ là mức lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Sotrans sau năm 2017 lãi đột biến nhờ doanh thu tài chính.

CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 21/6 tới đây. Đây là kỳ ĐHĐCĐ đầu tiên của Sotrans từ sau khi có cổ đông lớn mới là PSA Cargo Solutions Vietnam lnvestments pte. Ltd (Singapore) nắm giữ 24,9% cổ phần.

Tại Đại hội, Sotrans sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt gần 3.181 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 60% so với thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Sotrans sau năm 2017 lãi đột biến nhờ doanh thu tài chính.

Sotrans sau khi có thêm cổ đông lớn: Lên kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng 60%, điều chỉnh giảm cổ tức 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạch tham vọng của Sotrans không dễ hoàn thành do những thách thức đã xuất hiện ngày từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 35% so với cùng kỳ, xuống còn 42,4 tỷ đồng và mới thực hiện 1/10 kế hoạch đề ra. Theo giải trình, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sụt giảm là do doanh thu giảm mạnh 48% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các mảng kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều nhất là vận chuyển cấu kiện công trình điện gió, máy biến áp và vận tải, dịch vụ giao nhận.

Năm 2022 trước đó, Sotrans đã tái cấu trúc các mảng kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa và tập trung vào dịch vụ cốt lõi. Kết quả kinh doanh chưa thực sự ấn tượng với doanh thu năm 2022 đạt 2.639 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 360 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với năm 2021.

Sotrans sau khi có thêm cổ đông lớn: Lên kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng 60%, điều chỉnh giảm cổ tức 2022 - Ảnh 2.

Với kết quả đạt được, Sotrans sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 từ 10% (theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua) xuống còn 7% bằng tiền và dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2023. Sotrans cho biết đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư của hệ thống, hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong năm nay, Sotrans sẽ tiếp tục chuyên môn hóa các lĩnh vực kinh doanh của từng công ty thành viên nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả hoạt động. Trong đó, Sotrans Logistics sẽ tập trung phát triển mảng giao nhận vận chuyển quốc tế, nội địa và kinh doanh kho bãi. Sowatco tập trung phát triển khai thác cảng và vận chuyển đường thủy tại Việt Nam. Tìm kiếm cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực miền Bắc.

Vietranstimex tập trung phát triển mảng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng đáp ứng cho các ngành công nghiệp quan trọng như: điện lực, dầu khí, hóa dầu, xi măng, giao thông… không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á bằng cách hợp tác với những đối tác lớn nhất trong từng thị trường.

Cũng tại Đại hội, Sotrans sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT ừ 5 người lên 7 người. Đồng thời, cổ đông sẽ bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *