Thêm mới EIB và loại NVL, hai quỹ ETF quy mô gần 900 triệu USD sẽ mua bán cổ phiếu ra sao?

BSC dự phóng gần 11 triệu cổ phiếu EIB sẽ được mua vào trong lần cơ cấu tới đây.

Ngày 2/6 vừa qua, FTSE Rusell đã công bố danh mục FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của FTSE Vietnam ETF.

Theo đó, FTSE đã không thêm mới cổ phiếu nào, ngược lại loại bỏ cổ phiếu NVL, OCB ra khỏi danh mục FTSE Vietnam All-share. Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam Index, không có cổ phiếu nào thêm mới trong khi NVL đã bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số do cổ phiếu này đang trong diện cảnh báo.

Tới ngày 9/6, MarketVector cũng đã công bố danh mục các cổ phiếu thành phần thuộc bộ chỉ số MarketVector Local Vietnam Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF).

Theo đó, MarketVector Local Vietnam Index thêm mới cổ phiếu EIB và không loại bỏ cổ phiếu nào.

Ngày 16/6 tới đây, 2 quỹ ETF tham chiếu tương ứng theo 2 bộ chỉ số trên sẽ hoàn thành việc cơ cấu danh mục. Hiện quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 527 triệu USD(~12.500 tỷ đồng) trong khi FTSE Vietnam ETF đạt hơn 344 triệu USD (~8.100 tỷ đồng). Chứng khoán BSC trong báo cáo mới đây đã dự phóng hoạt động mua bán cổ phiếu của hai quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF.

Cụ thể, với việc thêm mới vào rổ chỉ số MarketVector Local Vietnam Index, gần 11 triệu cổ phiếu EIB sẽ được mua vào trong lần cơ cấu tới đây. Ngoài ra, VIC có thể được VNM ETF mua thêm 2,5 triệu đơn vị, HPG được FTSE Vietnam ETF mua thêm 2,4 triệu đơn vị, SHB được mua thêm gần 2 triệu đơn vị.

Ngược lại, VNM ETF và FTSE Vietnam ETF có thể sẽ bán ra tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL, gần 4,6 triệu cổ phiếu VIX có thể bị bán ra. Bên cạnh đó, VND có thể bị bán ra 2,6 triệu đơn vị, SSI có thể bị bán ra 2,7 triệu đơn vị,…

Thêm mới EIB và loại NVL, hai quỹ ETF quy mô gần 900 triệu USD sẽ mua bán cổ phiếu ra sao? - Ảnh 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *