Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào ngày 2/5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào ngày 2/5

Ủy ban Chứng khoán cho rằng chưa có đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào ngày 2/5
Ảnh minh họa.

Ngày 25/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước vừa có công văn hỏa tốc về thông tin vận hành hệ thống KRX.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 25/4, Ủy ban Chứng khoán nhận được tờ trình của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc chấp thuận vận hành chính thức hệ thống KRX.

Tuy nhiên, việc HoSE trình đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống KRX khi chưa báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng như HNX, VSDC là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Theo nội dung tờ trình, Hệ thống KRX hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng là chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 73 ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo cáo của HoSE cũng chưa thể hiện hệ thống KRX đã được đơn vị chủ quản phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) theo quy định.

Về sử chuẩn bị của thành viên, hiện chưa có văn bản chính thức của các thành viên về tính sẵn sàng kết nối hệ thống KRX cũng như khả năng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư sau khi kết nối với hệ thống KRX.

Về phương án cho trường hợp quay lại hệ thống cũ nêu tại trờ trình của HoSE, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu VNX, HOSE, HNX và VSDC thực hiện báo cáo và có phương án giải quyết các nội dung liên quan đến hệ thống KRX.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Ủy ban Chứng khoán cho rằng chưa có đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở Giao dịch Chứng khoán, VDSC chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ hiện tại vận hành an toàn, ổn định và thông suốt trong mọi tình huống.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới chuẩn bị cho triển khai chính thức.

Theo đó, ngày 24-25/4: Các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Ngày 26/4: Dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của Sở. Các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi.

Ngày 27,28 và 29/4: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Ngày 30/4: Các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi. Ngày giao dịch trên hệ thống là 2/5. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4. Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của Sở như ngày giao dịch bình thường, tuyệt đối không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế.

Cuối ngày 30/4, dựa vào kết quả kiểm thử, Sở sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại.

Ngày 2/5: Dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới.

Các công ty chứng khoán sau đó cũng đưa ra lộ trình nâng cấp lên hệ thống mới và lưu ý nhà đầu tư hàng loạt vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, lộ trình một lần nữa bị thay đổi do Ủy ban Chứng khoán không chấp nhận do HoSE không tuân thủ một số quy định nêu trên.

Theo: Vneconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *