28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/5

28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/5

Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 6 đến 10/5.

* CTCP Chứng khoán Thành Công (HOSE: TCI) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 200:29 (người sở hữu 200 CP được hưởng 29 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 23/5/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 23/5/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 30/5/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX: EID) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 22/5/2024, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 13/6/2024, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 55:10, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 55 quyền được mua 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 24/5/2024, CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 27/5/2024, CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 5/8/2024, CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:37 (người sở hữu 100 CP được nhận 37 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 28/5/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 24/5/2024, CTCP Dịch vụ Ô-tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* CTCP Dịch vụ Ô-tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 23/5/2024, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2024.

* Ngày 29/5/2024, CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5/2024.

* Ngày 7/6/2024, Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5/2024.

* Ngày 15/5/2024, CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX: TJC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/5/2024.

* Ngày 5/6/2024, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCoM: BNW) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 280 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5/2024.

* Ngày 31/5/2024, CTCP Container Miền Trung (HNX: VSM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5/2024.

* Ngày 24/5/2024, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5.336 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5/2024.

* Ngày 22/5/2024, CTCP Cơ điện Uông Bí – Vinacomin (UPCoM: UEM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5/2024.

* Ngày 20/5/2024, CTCP Phát triển Điện Trà Vinh (UPCoM: DTV) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/5/2024.

* Ngày 28/5/2024, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX: PSC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/5/2024.

* Ngày 17/5/2024, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/5/2024.

* Ngày 11/6/2024, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 548 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/5/2024.

Theo: Nhân Dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *