Vỡ kế hoạch năm 2022, MWG hạ mục tiêu lãi ròng còn 4.700 tỷ năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023.

 Không hoàn thành kế hoạch trong năm 2022, MWG hạ mục tiêu lãi ròng còn 4.700 tỷ trong cho 2023.

Không hoàn thành kế hoạch trong năm 2022, MWG hạ mục tiêu lãi ròng còn 4.700 tỷ trong cho 2023.

Theo đó, về định hướng kinh doanh 2023, MWG nhận định tình hình vĩ mô không thuận lợi, sức cầu yếu, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm cũng như chi phí doanh nghiệp tăng cao sẽ khó thay đổi nhanh chóng trong năm 2023.

Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 135.000 – 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 4.200 – 4.700 tỷ đồng dựa trên giả định hoạt động sản xuất – tiêu dùng sẽ tích cực hơn, có dấu hiệu hồi phục trở lại trong kịch bản tốt nhất là từ giữa quý III/2023 và trong kịch bản cơ sở từ quý IV/2023.

Trong bối cảnh đó, công ty cho biết sẽ tập trung kiểm soát chi phí chặt chẽ bao gồm: kiểm soát tuyển dụng mới và tuyển thay thế, điều chỉnh giờ công nhân viên phù hợp với tình hình doanh thu thực tế; kiểm soát chi phí thuê, cân nhắc khả năng di dời mặt bằng nếu tiết kiệm được chi phí đáng kể…

So với kế hoạch năm 2022, trong kịch bản tốt nhất, mục tiêu doanh thu sẽ tăng trưởng hơn 7% song mục tiêu lợi nhuận giảm gần 26%. Trong kịch bản kém hơn, mục tiêu doanh thu sẽ giảm 4,2% và mục tiêu lợi nhuận giảm 33,9%.

Trong đó, công ty xác định Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện máy Xanh (ĐMX) vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp 75 – 80% doanh thu cho MWG.

MWG cũng ước tính biên lợi nhuận gộp của các chuỗi TGDĐ và ĐMX trong năm 2023 có thể thấp hơn giai đoạn 2021 – 2022 do sức mua yếu và MWG tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi để bán hàng.

Để duy trì doanh thu, chuỗi TGDĐ/ĐMX sẽ tập trung vào tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng, tối ưu danh mục hàng hóa kinh doanh, đẩy mạnh doanh số những sản phẩm/nhãn hàng còn tiềm năng tăng trưởng.

Bách hóa Xanh (BHX) dự kiến đóng góp 20 – 25% doanh số cho MWG và được kỳ vọng sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận trong quý IV/2023. Để tiếp tục tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng, BHX sẽ tập trung vào tăng giá trị giỏ hàng, tăng tần suất mua hàng của các khách hàng hiện hữu và tăng lưu lượt khách hàng mới từ kênh chợ và siêu thị.

Bên cạnh đó, MWG chủ trương thay đổi cách thức vận hành kho vận vừa giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa, giảm hao hụt, hủy hàng tươi sống tạo dư địa tăng biên lợi nhuận gộp, vừa giúp cải thiện hiệu suất logistics.

Đối với An Khang hay AVAKids, công ty đánh giá thị trường lớn nhưng các chuỗi này hiện chưa có lợi nhuận. Do đó, công ty sẽ tạm ngừng mở rộng, tập trung giữ những cửa hàng có biên lợi nhuận dương, tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm lỗ và đưa về điểm hòa vốn cho toàn chuỗi.

Ngoài ra, công ty sẽ chủ động dọn dẹp, thu hẹp chuỗi AVASport và Bluetronics do đánh giá không có tiềm năng đóng góp doanh thu/lợi nhuận đáng kể trong tương lai để giảm gánh nặng cho MWG năm 2023.

Trong quý IV/2022, doanh thu của Thế giới Di động đạt 30.588,4 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 619,02 tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 133.404,8 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4.101,7 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ.

Được biết năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 64,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Thế giới Di động giảm 11,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 7.137,2 tỷ đồng về 55.834,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 25.696,1 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 15.120 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 9.727,5 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.070,1 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Anh Phan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *