Biwase (BWE) đặt mục tiêu lợi nhuận 720 tỷ đồng trong năm 2023, đẩy mạnh M&A các công ty nước, môi trường từ DNP

Về hoạt động M&A, Biwase sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực cấp nước, rác thải tại những nơi có tiềm năng nếu có cơ hội tốt.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã BWE) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) dự kiến diễn ngày 31/3 tại Bình Dương. Năm 2023, Biwase đặt mục tiêu doanh thu 3.970 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ít nhất 720 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và giảm 3,6% so với thực hiện năm trước. Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức ít nhất là 13% vốn điều lệ.

 

Biwase (BWE) đặt mục tiêu lợi nhuận 720 tỷ đồng trong năm 2023, đẩy mạnh M&A các công ty nước, môi trường từ DNP - Ảnh 1.

 

Đối với lĩnh vực cấp nước, Biwase sẽ đầu tư tuyến ống đưa nước về vùng sâu đang phát triển. Tổ chức triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất tại các nhà máy. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt giá nước sạch.

Đối với lĩnh vực xử lý rác thải, công ty sẽ nghiên cứu mở rộng thị trường ở những nơi chiến lược; hoàn thành đưa dự án xử lý rác thải giai đoạn 4 có phát điện vào sử dụng; quyết tâm đưa vào sử dụng lò đốt rác phát điện CS 5MW đi vào hoạt động trong năm nay. Ngoài ra, công ty sẽ trình phương án đơn giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt,…

Nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ nhu cầu sản xuất và nhu cầu đầu tư nâng công suất tại các công ty con, công ty liên kết, công ty cấp nước mà Biwase tham gia góp vốn, HĐQT chuẩn bị trình phương án tăng vốn điều lệ hoặc huy động vốn bằng hình thức khác phù hợp ngay trong năm 2023 này. Biwase hiện có vốn điều lệ 1.929 tỷ đồng.

Biwase đang có chiến lược huy động vốn phù hợp khác như vốn ODA ít điều kiện của Ngân hàng ADB (không qua bảo lãnh của Chính phủ), Ngân hàng Thế giới, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức tài chính DEG của Đức,…

Về hoạt động M&A, Biwase đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán và chuyển chủ sở hữu các công ty mua lại của DNP Water ở Long An, Quảng Bình. Nếu có cơ hội tốt, Biwase cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực cấp nước, rác thải tại những nơi có tiềm năng.

Tháng 2 vừa qua, HĐQT Biwase đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần một loạt công ty trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Long An và Quảng Bình. Công ty dự kiến mua số lượng cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 50% đến 100% số cổ phần của Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An, Công trình Đô thị Châu Thành, Công trình Đô thị Cần Giuộc, Nước và Môi trường Bằng Tâm, Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình. Nếu hoàn thành, các công ty này sẽ trở thành công ty con của Biwase.

Về vấn đề nhân sự, bà Tăng Tố Vân đã có đơn xin từ nhiệm chức thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 vì lý do cá nhân. HĐQT sẽ trình lên ĐHĐCĐ sắp tới về việc miễn nhiệm và bầu thành viên thay thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *