Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ trong năm 2022

Dược Hậu Giang kết thúc năm 2022 với LNST đạt 988 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 7.318 đồng.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng DHG là 1.196 tỷ đồng – tăng 18% so với quý 4/2021.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 709 tỷ đồng – tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các khoản chi phí, DHG lãi sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 4/2021.

Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ trong năm 2022 - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty trong kỳ nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh và các sản phẩm phòng bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó công ty đã chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, thành phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng.

Ngoài ra DHG còn kiểm soát tốt chi phí, công nợ và dòng tiền. Tăng sản lượng, tồn kho nguyên liệu/thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng năng suất lao động và hiệuq ủa đầu tư.

Luỹ kế cả năm 2022 cả doanh thu và LNST của DHG đều đạt mức tăng trưởng hai con số, doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng – tăng 17% so với cùng kỳ; LNST đạt 988 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 7.318 đồng.

Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ trong năm 2022 - Ảnh 2.

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 853 tỷ đồng và 682,4 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2022, DHG đã hoàn thành vượt 10,8% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về LNST.

Mới đây công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.130 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,5% và 32,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản DHG vào mức 5.168 tỷ đồng, tăng 554 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả tăng hơn 50 tỷ đồng lên 876,6 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 45% xuống còn 115tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 501 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng quỹ đầu tư và phát triển (tăng 290 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối quý 4, Dược Hậu Giang có hơn 1.018 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu DHG đang giao dịch ở mức giá 89.400 đồng/cổ phiếu. So với đỉnh cách đây một năm, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 26%.

Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ trong năm 2022 - Ảnh 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *