Loạt dự án công viên, sân golf bị Thanh tra Chính phủ vạch ra sai phạm

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch cùng 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận và Cần Thơ.

Theo đó, tại Quảng Nam có 5 dự án bị Thanh tra Chính phủ nêu tên. Cụ thể, dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An , thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư thì dự án chưa có trong danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014.

Chủ trương cấp phép xây dựng dự án nêu tại Văn bản số 2180/UBND-KTTH ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Sau khi Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính do dự án tổ chức thi công chưa có GPXD, thi công vượt chiều cao so với quy hoạch được phê duyệt, Sở này có báo cáo số 44/BC-SXD ngày 06/03/2018 kiến nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh chiều cao công trình khán đài ngoài trời là 16,3m và được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý tại văn bản số 1292/UBND-KTN ngày 16/3/2018.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An (tỉnh Quảng Nam) , tiến độ thực hiện dự án chậm theo cam kết. Thời điểm tháng 7/2018 dự án mới đang triển khai thực hiện cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng chưa có hạng mục xây dựng được hoàn thành.

Đối với dự án sân golf Indochina Hội An (tỉnh Quảng Nam) , nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sân golf Indochina Hội An đã không thực hiện theo cam kết (sử dụng 500 lao động trở lên) để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất. Do đó, Cục thuế tỉnh Quảng Nam sẽ khấu trừ 14,9 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp hằng năm tương đương 5 năm 5 tháng; Truy thu thuế phải nộp nhưng chưa nộp là 41,9 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Sân golf Indochina Hội An.

Dự án đầu tư xây dựng Công viên khu B tại phường Cẩm An , TP Hội An, UBND tỉnh có quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công viên ven biển tại Phường Cửa Đại, Cẩm An, Thị xã Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3108/QÐ-UBND ngày 31/10/2006 phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công viên ven biển tại Phường Cửa Đại, Cẩm An, thị xã Hội An; Văn bản số 2564/UBND-KTN ngày 08/7/2014 thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Ngày 13/11/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 3621/QÐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên khu B tại Phường Cẩm An, thành phố Hội An, quy hoąch có diện tích 31.539,6 m2, trong đó đất dịch vụ – thương mại 4.584 m2. Ngày 17/12/2014, UBND tỉnh Quảng Nam có Thông báo số 465/TB-UBND về thu hồi đất để đầu tư xây dựng Công viên khu B trong đó căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích

quốc gia, công cộng). Ngày 15/5/2015, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An có Quyết định số 15/QÐ-Cty-2015 phê duyệt DAÐTXD công trình “Khu dịch vų – Thương mại của công viên biên khu B”, diện tích sử dụng đất 4.212 m2, tổng mức đầu tư 23.5 tỷ đồng. Ngày 26/11/2015, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4546/0Ð-UBND về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An thuê 4.212 m2 (thời hạn thuê đến 12/2065, hình thức thuê trả tiền hàng năm) để xây dựng Khu dịch vụ thương mại tại Công viên Biển khu B. Ngày 29/01/2016, Sở Xây dựng cấp phép số 14/GPXD-SXD cho Công ty gồm 07 hạng mục công trình (khách sạn, 04 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp, khu trị liệu).

Khu Dịch vụ – thương mại nêu trên, sau khi đi vào hoạt động (30 phòng) được nhà đầu tư gộp vào cùng Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An hoàn thành năm 2010), nâng tổng số phòng nghỉ của 02 dự án lên 110 phòng, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; không đúng tính chất đất khu dịch vụ – thương mại của Công viên là phục vụ công cộng trong công viên. Bản chất của việc làm nêu trên là cho doanh nghiệp thuê đất quy hoạch của công viên phục vụ kinh doanh lưu trú du lịch của doanh nghiệp, chưa phục vụ mục đích công cộng theo mục tiêu quy hoạch công viên.

Dự án này được triển khai năm 2016, nhưng không có trong danh mục 54 dự án đầu tư về du lịch UBND tỉnh báo cáo theo đề cương yêu cầu thanh tra; qua kiểm tra không thấy có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, ký cam kết tiến độ và ký quỹ của dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *