Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài, lịch giao dịch chứng khoán thay đổi thế nào?

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, lịch giao dịch chứng khoán thay đổi thế nào?

Sau khi có quyết định chính thức về việc nghỉ liên tiếp 5 ngày trong dịp 30/4 -1/5, không ít nhà đầu tư cũng đang quan tâm về lịch giao dịch dịp này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thị trường thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, lịch giao dịch chứng khoán thay đổi thế nào?
Lịch giao dịch sẽ thay đổi trong dịp nghỉ lễ 30/4

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024).

Theo đó, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy (27/4/2024) đến hết thứ Tư (1/5/2024). Tổng số ngày nghỉ là 5, hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024).

Ngày đi làm bù (thứ Bảy, ngày 4/5/2024), các sở giao dịch chứng khoán và VSDC không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán.

Như vậy, mặc dù các cơ quan trên làm việc nhưng nhà đầu tư sẽ không được giao dịch bù vào phiên thứ Bảy ngày 4/5.

Theo: Kinh tế đô thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *