PNJ lên mục tiêu lãi kỷ lục gần 2.000 tỷ, sẽ thưởng lớn cho ban lãnh đạo nếu lợi nhuận tăng trưởng dương

PNJ đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 1.937 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Năm nay, PNJ đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.937 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 20%.

PNJ lên mục tiêu lãi kỷ lục gần 2.000 tỷ, sẽ thưởng lớn cho ban lãnh đạo nếu lợi nhuận tăng trưởng dương - Ảnh 1.

Trong phương hướng hoạt động năm 2023, PNJ trình lên hai phương án thưởng tiền mặt cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt . Cụ thể, (1) nếu lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.811 tỷ đồng (mức lãi của năm 2022) trở lên, công ty sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng.

Trong trường hợp (2) lợi nhuận sau thuế đạt 1.937 tỷ đồng trở lên (vượt kế hoạch đề ra) thì HĐQT và lãnh đạo chủ chốt sẽ nhận thưởng 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế năm 2023.

– Nếu lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 1.811 tỷ đồng, công ty sẽ không phát hành ESOP:

– Nếu lợi nhuận sau thuế từ 1.811 tỷ đồng tới dưới 1.937 tỷ đồng, PNJ sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

– Nếu lợi nhuận sau thuế từ 1.937 tỷ đồng trở lên (vượt kế hoạch), công ty dự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Cổ phiếu ESOP mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nhìn lại năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.876 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.807 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 73% và 76% so với năm 2021. Với kết quả này, công ty trình cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức theo tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ 6%, dự kiến sẽ thực hiện chi trả mức cổ tức còn lại tỷ lệ 14% bằng tiền mặt

Một nội dung khác cũng sẽ được đem ra xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 liên quan tới miễn nhiệm tư cách của thành viên của Hội đồng quản trị của bà Huỳnh Thị Xuân Liên do hết nhiệm kỳ, đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Trên thị trường, chốt phiên 7/4, thị giá PNJ đạt 76.500 đồng/cp.

PNJ lên mục tiêu lãi kỷ lục gần 2.000 tỷ, sẽ thưởng lớn cho ban lãnh đạo nếu lợi nhuận tăng trưởng dương - Ảnh 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *