TP.HCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ dự án nhà ở trung cấp và bình dân

TP.HCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ dự án nhà ở trung cấp và bình dân

Đến cuối năm 2025, TP.HCM phấn đấu hoàn thành 26.200 căn nhà ở xã hội. UBND TP.HCM đang cùng các sở, ngành định kỳ hằng tuần họp từng chuyên đề để tháo gỡ về chung cư cũ, nhà ở xã hội, điều chỉnh quy hoạch, nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất…

TP.HCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ dự án nhà ở trung cấp và bình dân
Ảnh minh họa.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp nghe báo cáo chuyên đề về nhà ở xã hội mới đây.

CUỐI NĂM 2025, HOÀN THÀNH 26.200 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm 2025, thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành tối thiểu 26.200 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch thành phố đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030.

Đối với kế hoạch của UBND TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-HĐND (ngày 08/12/2023) của HĐND TP.HCM về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Mãi giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện kết luận của Thành ủy về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2025, để bổ sung hoàn thiện kế hoạch trình UBND thành phố xem xét ban hành.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì mời các chủ đầu tư trao đổi về các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xác định danh mục dự án cụ thể và cam kết của các chủ đầu tư trong việc tập trung triển khai các dự án đảm bảo kế hoạch, báo cáo tham mưu UBND TP xem xét việc cập nhật, bổ sung dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án nhà ở xã hội để tham mưu UBND thành phố nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về nhà ở xã hội xác định những vị trí cụ thể theo từng khu vực phát triển đô thị để cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất danh mục các dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng đề xuất tại cuộc họp, giao Sở Xây dựng hoàn thiện nội dung danh mục 88 dự án nhà ở xã hội nêu trên và có văn bản thông tin đến các sở ngành và đơn vị liên quan theo dõi, quản lý và thực hiện theo quy định.

Bên cạnh các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù của TP.HCM và các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập trung bình (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…), đối tượng văn nghệ sỹ, vận động viên thể dục thể thao đạt thành tích cao và cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng nêu trên theo quy định.

Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về rà soát, hoàn thiện “Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM” do UBND thành phố ban hành, trình UBND thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với Quỹ phát triển nhà ở thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc lại hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở thành phố theo quy định nhằm tăng cường năng lực và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố.

TỪNG SỞ, NGÀNH HOÀN THÀNH NHỆM VỤ LIÊN QUAN

Thông tin về những giải pháp hỗ trợ các chủ đầu tư trên địa bàn khơi thông nguồn cung, đặc biệt là các dự án ở phân khúc trung cấp và bình dân, ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang có nhiều giải pháp, chỉ đạo giải quyết để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường, bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 3971/UBND-ĐT về giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức thực hiện các nội dung trọng tâm thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để cùng tháo gỡ các vướng mắc trong các dự án nhà ở và bất động sản trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư (tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND), do Chủ tịch UBND TP.HCM là Tổ trưởng…

Về Quy chế hoạt động của Tổ công tác (tại Quyết định số 4414/QĐ-UBND), giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ phó Tổ công tác – cơ quan thường trực trực tiếp chủ trì giải quyết, tổng hợp đề xuất giải quyết định kỳ các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đối với nhóm dự án do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chuyển đến, các dự án đầu tư khác trên địa bàn TP do các sở, ngành báo cáo đề xuất.

UBND TP.HCM đã thống nhất hướng giải quyết là phân nhóm có cùng vướng mắc cụ thể, giao trách nhiệm trực tiếp cho các sở, ngành chủ trì tháo gỡ đối với các nhóm vướng mắc thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý của mình. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND TP.HCM xem xét quyết định.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng sẽ cùng các sở, ngành họp từng chuyên đề cụ thể: chung cư cũ, nhà ở xã hội, điều chỉnh quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở… để xem xét, quyết định cụ thể các nội dung có ý kiến thống nhất của các sở, ngành có liên quan.

Đến nay, UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, các cuộc họp với Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội.

“Về phía Sở Xây dựng, sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ công tác 1435 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư và với các sở, ngành có liên quan để chủ động rà soát, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các dự án bất động sản thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND TP.HCM”, ông Dũng cho biết.

Theo: VnEconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *