TVB tổ chức ĐHĐCĐ thành công, hướng đến phát triển tinh gọn, bền vững

TVB tổ chức ĐHĐCĐ thành công, hướng đến phát triển tinh gọn, bền vững

Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu ổn định tình hình kinh doanh, tập trung nguồn lực phát triển năng lực cốt lõi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà cổ đông giao phó.

Ngày 17/6/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. Cuộc họp có sự tham dự của 45 cổ đông đại diện cho hơn 61,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,68% tổng số cổ phần của công ty. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thông qua mua lại cổ phiếu, giảm vốn điều lệ nhằm ổn định giá cổ phiếu, phát triển tinh gọn và bền vững

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, cổ đông đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng tại đại hội. Trong đó, cổ đông biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt và 2 cá nhân bà Phạm Thị Thanh Huyền (Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt), bà Phạm Thanh Hoa (Thành viên HĐQT Chứng khoán Trí Việt) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Chứng khoán Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Một nội dung khác cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông là việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ nhằm ổn định giá cổ phiếu, giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện do HĐQT quyết định nhưng có thể trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn.

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo Chứng khoán Trí Việt cho biết trong thời gian qua, công ty đã đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như cải thiện hình ảnh nhằm thúc đẩy yếu tố nội tại của cổ phiếu. Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh với định hướng tập trung vào lĩnh vực thế mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực con người, tài chính.

Công ty cũng nỗ lực giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, hoàn thành công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đang tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) để sớm đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Tính từ ngày 23/5 đến nay, cổ phiếu TVB dù bị hạn chế giao dịch nhưng thị giá tăng khoảng 20-25%, trong khi VN-Index tăng 4-5%. So với cuối năm 2022, giá cổ phiếu TVB cũng đã tăng khoảng 55%.

Định hướng mới cho năm 2023

Chiến lược của công ty trong thời gian tới là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và các nguồn lực.

Ngoài tập trung vốn và nguồn lực cho đầu tư tự doanh, trung tâm phân tích, Ban lãnh đạo công ty cũng định hướng sẽ tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự, ổn định tình hình kinh doanh, phát huy hiệu quả các thế mạnh vốn có.

Với chiến lược trên, năm 2023, Chứng khoán Trí Việt đặt kế hoạch doanh thu 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, đồng thời dự kiến chia cổ tức không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ban Tổng giám đốc cam kết bằng nguồn lực sẵn có cùng sự đoàn kết, quyết tâm sẽ đưa công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông, HĐQT giao phó tại đại hội lần này; bảo vệ và phát triển thương hiệu Chứng khoán Trí Việt thịnh vượng cùng các cổ đông, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *