Vicostone (VCS) bị UBCKNN từ chối mua lại cổ phiếu quỹ

UBCKNN chỉ rõ, về phương án mua lại cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá mua lại chưa đáp ứng quy định. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu cũng được đánh là chưa phù hợp.

CTCP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) vừa công bố thông tin đã nhận được công văn ngày từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan tới hoạt động mua lại cổ phiếu của công ty.

Cụ thể, cuối tháng 12/2022, Vicostone đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, thông qua phương án mua lại 4,8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến trong quý 1/2023. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

Tuy nhiên, trong văn bản mới nhất gửi Vicostone, UBCKNN chỉ rõ, về phương án mua lại cổ phiếu nguyên tắc xác định giá mua lại chưa đáp ứng quy định guồn vốn mua lại cổ phiếu của Công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 cũng được đánh là chưa phù hợp với quy định “trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn được thực hiện phải căn cứ trên BCTC công ty mẹ”. Đồng thời, chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn để mua lại cổ phiếu.

Bên cạnh đó, tài liệu báo cáo của Vicostone còn có một số nội dung chưa chính xác. Cụ thể, tài liệu chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu; không có tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu; thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch có nêu “sau khi được UBCKNN cho phép” và “sau khi được UBCKNN chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ”, nhưng theo quy định pháp luật, UBCKNN không có chức năng “chấp thuận” hay “cho phép” đối với các văn bản trên; chưa có tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Vicostone cho biết HĐQT công ty sẽ thực hiện xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường gần nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình để đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trước đây, Vicostone đã nhiều lần mua cổ phiếu quỹ sau đó thực hiện chia thưởng lại cho cổ đông. Gần nhất vào cuối tháng 1/2021, VCS thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện thưởng toàn bộ gần 5 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ theo tỷ lệ 3,09:100. Số cổ phiếu quỹ này được Công ty mua lại vào hồi năm 2020.

Không chỉ vậy, lần lượt trong hai năm 2016 và 2019, công ty cũng dùng gần 11 triệu cổ phiếu quỹ và hơn 3 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cần nhấn mạnh rằng Luật Chứng khoán 2019 hiệu lực từ 01/01/2021 đã quy định doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ bắt buộc phải hủy số lượng cổ phiếu quỹ đã mua, giảm vốn điều lệ. Do đó, Vicostone sẽ không thể lặp lại hoạt động chia cổ phiếu quỹ như cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của VCS lần lượt đạt 5.660 tỷ đồng và 1.377 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 34% so với cùng kỳ 2021. So với kế hoạch, Vicostone đã không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ đạt lần lượt 68% và 57% chỉ tiêu.

Vicostone (VCS) bị UBCKNN từ chối mua lại cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Trên thị trường, chốt phiên 3/2, thị giá cổ phiếu VCS đạt 53.000 đồng/cp.

Vicostone (VCS) bị UBCKNN từ chối mua lại cổ phiếu quỹ - Ảnh 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *