Vicostone (VCS) báo lãi quý 1 thấp nhất trong vòng 6 năm

Vicostone (VCS) báo lãi quý 1 thấp nhất trong vòng 6 năm

Theo giải trình của Vicostone, kết quả kinh doanh “đi xuống” có nguyên nhân do lạm phát tiếp tục gia tăng, làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãi suất vay vẫn ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu tăng nên lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng.

Công ty cổ phần VICOSTONE (mã chứng khoán: VCS) đã công bố BCTC quý 1/2023, ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ xuống mức 1.034 tỷ đồng, nguyên nhân do số lượng thành phẩm, hàng hóa giảm. Chi phí giá vốn giảm chậm hơn khiến lãi gộp đạt 272 tỷ, giảm 46% so với cùng kỳ, biên lãi tương ứng giảm xuống mức 26%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 24% xuống mức 19 tỷ đồng còn chi phí tài chính tăng 24% lên 19 tỷ đồng. Theo Vicostone, doanh thu mảng tài chính tăng nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng và lãi tỷ giá giảm còn chi phí mảng này tăng do lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay tăng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm tới 42% còn 34 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí QLDN tăng 4% chủ yếu đến từ chi phí nhân công tăng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Vicostone đạt 225 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận sau thuế của Vicostone đạt 190 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng nói, đây là mức lợi nhuận ròng thấp nhất mà VCS ghi nhận trong vòng gần 6 năm, kể từ sau quý 1/2017.

Vicostone (VCS) báo lãi quý 1 thấp nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 1.

Theo giải trình của Vicostone, kết quả kinh doanh “đi xuống” có nguyên nhân do lạm phát tiếp tục gia tăng, làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãi suất vay vẫn ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu tăng nên lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng.

Năm 2023, Vicostone đề ra hai kịch bản kinh doanh. Kịch bản thứ nhất, mục tiêu đặt ra là 5.891 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 1.325 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kịch bản thứ 2, công ty dự kiến doanh thu đạt 4.713 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng. So với mục tiêu thận trọng hơn, Vicostone đã hoàn thành 21% mục tiêu lợi nhuận và doanh thu sau ba tháng đầu năm.

Vicostone (VCS) báo lãi quý 1 thấp nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 2.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản Vicostone đạt 6.653 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 2.652 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và tương đương 40% tổng tài sản. Đồng thời, công ty đang trích dự phòng giảm hàng tồn kho gần 17 tỷ đồng.

Cuối kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5% lên mức 1.831 tỷ đồng, hầu hết là phải thu ngắn hạn của khách hàng. Cuối quý 1, nợ vay của Vicostone đạt 1.313 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Vốn chủ sở hữu của Vicostone đạt 5.051 tỷ đồng với 3.343 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *