Bảo hiểm Quân đội (MIG) muốn tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng, Pyn Elite Fund mua ròng hàng triệu cổ phiếu

Bảo hiểm Quân đội (MIG) muốn tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng, Pyn Elite Fund mua ròng hàng triệu cổ phiếu

MIG còn có chủ trương tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm bắt kịp xu thế phát triển tất yếu của ngành bảo hiểm, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính, gia tăng thị phần,…

Pyn Elite Fund vừa thông báo đã mua vào 707.900 cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – mã MIG) vào ngày 14/4/2023. Sau giao dịch, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan đã nâng sở hữu tại MIC từ gần 9,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,7%) lên trên 10 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,13%).

Trước đó, Pyn Elite Fund trở thành cổ đông lớn tại MIC sau khi nâng sở hữu từ 8,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%) lên 8,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,29%) ngày 17/3. Như vậy, quỹ ngoại này đã mua ròng 1,8 triệu cổ phiếu MIG trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Trong cơ cấu cổ đông liện tại, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã MBB) vẫn là công ty mẹ của MIC chi phối đến 68,4% cổ phần. Trong khi đó, Pyn Elite Fund hiện là cổ đông lớn nước ngoài duy nhất tại công ty bảo hiểm này.

Trên thị trường, cổ phiếu MIG đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 2 và hiện đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất trong vòng hơn 6 tháng. Giá trị vốn hoá thị trường tương ứng vào khoảng 2.800 tỷ đồng.

Bảo hiểm Quân đội (MIG) muốn tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng, Pyn Elite Fund mua ròng hàng triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Năm 2022, MIG ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 200,2 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Lãi ròng thu về 159,4 tỷ đồng, cũng giảm 29% so với năm 2021. Hoạt động bảo hiểm giúp MIG thu về 579 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 17% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm xe cơ giới.

Với kết quả đạt được, MIG dự kiến sẽ chia cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 10% bao gồm 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Công ty dự kiến sẽ chi 82,2 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền đồng thời phát hành thêm 8,22 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 2 đến quý 4/2023.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, MIG dự kiến sẽ tiếp tục phát hành 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình người lao động lựa chọn (ESOP). Giá phát hành dự kiến đều là 10.000 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Bảo hiểm Quân đội (MIG) muốn tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng, Pyn Elite Fund mua ròng hàng triệu cổ phiếu - Ảnh 2.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, MIG đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 17% năm 2023, lợi nhuận dự kiến tăng trưởng đến 75% so với năm trước. Cổ tức phấn đấu tối thiểu 10%.

Đáng chú ý, HĐQT MIG cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm bắt kịp xu thế phát triển tất yếu của ngành bảo hiểm, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính, gia tăng thị phần,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *