HoSE báo lãi năm 2022 giảm 23% nhưng vẫn đạt con số gần 2.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên năm 2022 vừa công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ghi nhận tổng doanh thu đạt trên 2.508 tỷ đồng, giảm 729 tỷ đồng, tương ứng giảm 23% so với năm 2021. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động nghiệp vụ còn 2.334 tỷ đồng, đóng góp 93% vào tổng doanh thu.

Tổng chi phí năm 2022 là 562 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HoSE, chiếm 66% với 371 tỷ đồng. Chi phí này giảm 25% so với năm trước và biến động tỷ lệ thuận với mức giảm doanh thu hoạt động giao dịch chứng khoán.

Kết quả, HoSE lãi trước thuế gần 1.946 tỷ đồng, giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỷ đồng của năm 2021. Sở giao dịch này đã nộp ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên gần 1.928 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với năm 2021 nhưng gấp 3,8 lần so với 2020.

-9295-1686281119.jpg

Do doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ giảm sút, HoSE báo lãi năm 2022 giảm 23% so với năm 2021. 

Có thể thấy, kết quả kinh doanh của HoSE có sự tương quan với diễn biến của thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm 2022 – VN-Index đã giảm tới 33%.

Theo HoSE, năm 2022 là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm.

Dù vậy, xét về tổng thể, TTCK Việt Nam vẫn giữ vững hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Đa số các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE đều phục hồi và có lãi. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng hơn 26.000 tỷ đồng so với mức bán ròng 58.000 tỷ đồng trong năm 2021. Hoạt động huy động vốn trên thị trường vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.

Tính đến hết ngày 30/12/2022, có 515 mã chứng khoán được niêm yết và giao dịch trên HoSE, trong đó có: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF, 99 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 143,75 tỷ chứng khoán các loại với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng, đều 17% về khối lượng và về giá trị so với năm 2021.

Khối lượng giao dịch chứng khoán bình quân trong năm đạt hơn 693,65 triệu chứng khoán/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 17.185 tỷ đồng/ngày; giảm lần lượt 9% về khối lượng bình quân và 22% về giá trị bình quân so với năm 2021.

Được biết, một trong số những định hướng chủ đạo của HoSE cho năm 2023 là tiếp nhận các doanh nghiệp niêm yết từ HNX theo quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đồng thời, HoSE sẽ tăng cường và nâng cao năng lực giám sát tổ chức niêm yết, giám sát giao dịch và phối hợp với VNX giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ thành viên đối với thành viên giao dịch của VNX. Cuối cùng, Sở cũng tiếp tục tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán tại HoSE ổn định, an toàn và triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), công ty mẹ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2022 với doanh thu thuần đạt 3.423 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2021. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế VNX ghi nhận 2.089 tỷ đồng, tăng gần 53% so với thực hiện năm trước.

Châu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *