Lợi nhuận quý giảm 56%, Vĩnh Hoàn vẫn rót thêm tiền mua cổ phiếu NLG và DXS

Danh mục chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối quý 4/2022 của Vĩnh Hoàn (VHC) có giá vốn gần 180 tỉ đồng, chủ yếu là cổ phiếu NLG và DXS.

 Lãi gần 200 tỉ đồng quý 4/2022, Vĩnh Hoàn vẫn rót thêm tiền mua cổ phiếu NLG và DXS

Lãi gần 200 tỉ đồng quý 4/2022, Vĩnh Hoàn vẫn rót thêm tiền mua cổ phiếu NLG và DXS

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 2.484 tỉ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, VHC báo lãi gộp 474 tỉ đồng, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 4/2022, doanh thu hoạt động tài chính của VHC đạt 117,9 tỉ đồng, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng tăng gấp 8,5 lần so với cùng kỳ lên 136,5 tỉ đồng.

Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý cuối năm 2022 của VHC cũng lần lượt tăng 42,8% và 43,8% so với cùng kỳ năm trước lên 133,2 tỉ đồng và 88 tỉ đồng.

Kết quả, VHC báo lãi sau thuế quý 4/2022 ở mức 199,5 tỉ đồng, giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của VHC đạt 2.014,5 tỉ đồng, tăng 82% so với năm 2021.

Vẫn rót thêm tiền mua cổ phiếu bất động sản NLG, DXG

Thuyết minh báo cáo tài chính của VHC cho thấy, trong quý 4/2022, công ty này đã chi thêm 5,2 tỉ đồng mua cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG), nâng giá vốn của khoản đầu tư vào cổ phiếu này lên mức 76,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, VHC cũng đầu tư thêm 5,3 tỉ đồng vào cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã CK: DXS), nâng giá gốc của khoản đầu tư lên 58,2 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHC đã bán lượng nhỏ cổ phiếu KBC và một số cổ phiếu khác. Tổng giá vốn danh mục chứng khoán kinh doanh được VHC ghi nhận tại thời điểm 31/12/2022 đạt 179,3 tỉ đồng, tạm lỗ 76,5 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VHC đạt 11.580,3 tỉ đồng, tăng 32,5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 2.122,2 tỉ đồng, tăng 300 tỉ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng gấp rưỡi lên hơn 2.700 tỉ đồng.

Lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng) của VHC đạt 2.218,3 tỉ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VHC đạt 3.884,3 tỉ đồng, tăng 36,1% so với đầu năm.

Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 2.387,4 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản vay tại Vietcombank – 902 tỉ đồng; vay Ngân hàng TMCP MTV HSBC (Việt Nam) 855,2 tỉ đồng; vay Ngân hàng TMCP MTV ANZ (Việt Nam) 619,4 tỉ đồng./.

Đồng Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *