Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Louis Holdings chậm CBTT liên quan tới phát hành trái phiếu, Gemadept và Xăng dầu đường thủy Petrolimex không đảm bảo số lượng thành viên HĐQT

Gemadept bị phạt tiền 125 triệu đồng do Hội đồng quản trị có 10 thành viên thì trong đó chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings.

Cụ thể, Louis Holdings bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu LAGCH2122001; Báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu LAGCH2122001 kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022; Báo cáo sử dụng vốn bán niên năm 2021 và năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và năm 2022.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD). Cụ thể, Gemadept bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập . Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Gemadept, Công ty cổ phần Gemadept có 10 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết theo quy định.

Cũng với vi phạm tương tự, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán: PJT) cũng vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với số tiền phạt 125 triệu đồng.

UBCKNN cho biết, PJT đã không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cụ thể là không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 7 thành viên HĐQT dẫn tới bị xử phạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *