Xây dựng Hoà Bình (HBC) lỗ sau thuế 445 tỷ đồng trong quý 1

Đây cũng là quý lỗ nặng thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp xây dựng này, sau khi  lỗ kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 4/2022.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với 1.194 tỷ doanh thu thuần, giảm 60% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn dẫn đến lợi nhuận gộp của HBC âm 203 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 198 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm tới 96% xuống còn vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng, chủ yếu do giảm mạnh khoản doanh thu tài chính khác. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại tăng vọt 46%, chi phí bán hàng tăng nhẹ, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29%.

Kết quả, HBC báo lỗ sau thuế gần 445 tỷ đồng trong quý đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi 11 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ nặng thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp xây dựng này, sau khi lỗ kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Xây dựng Hoà Bình (HBC) lỗ sau thuế 445 tỷ đồng trong quý 1 - Ảnh 1.

Năm 2023, HBC đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, giảm 11,5% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 125 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ sau thuế 1.141 tỷ đồng kỷ lục năm ngoái. Với kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý đầu năm, để hoàn thành kế hoạch đề ra cũng là thách thức lớn với HBC.

ổng tài sản của Xây dựng Hoà Bình tại thời điểm cuối quý 1, đạt gần 15.700 tỷ đồng, giảm 1.229 tỷ so với hồi đầu năm. Tiền mặt và các khoản tiền gửi giảm một nửa từ 493 tỷ đồng xuống còn hơn 208 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.286 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ khách hàng là 5.763tỷ đồng, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 3.691 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC có 2.395 tỷ đồng hàng tồn kho, không có nhiều thay đổi so với đầu năm 2023.

Về nguồn vốn, nợ phải trả là 13.503 tỷ đồng, giảm gần 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn (giảm 7% xuống 4.754 tỷ đồng), vay nợ dài hạn (giảm 25% xuống 772 tỷ đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *